Hofstede Ingelenburgh

Hollands End 47, Ankeveen (Gemeente Wijdemeren)

Begin 17e eeuw.
Woning van de familie Ingel uit Amsterdam
Eerste bewoner Mr. Reynier Ingels (ca 1560 - ca 1625).
Na zijn dood erfde zijn zoon Jan Ingels (ca 1595 - na 1654) de hofstede. Jan Ingels was een van initiatiefnemers van de verkaveling van 's-Graveland (zie: Buitenplaatsen 's-Graveland).
Jan Ingels heeft het bezit van Ingelenburgh later overgedragen aan zijn zuster Catharina, die gehuwd was met Jan Vechtersz.

De hofstede heeft als schuilkerk gefunctioneerd vanaf 1619 tot 1758.
(Volgens dorpshistoricus Jan Veenman was dit echter aantoonbaar onjuist.)
Van 1618 tot 1652 was Mr. Barthold Janszn Ingels (1585-1653), zoon van Reynier Ingels en broer van Jan Ingels, de vaste priester van de Ankeveense schuilkerk.

Provinciaal Monument

Alle Provinciale monumenten

Bronnen:
Nieuw Nederlands Biografische Woordenboek:
- Reynier Ingels
- Mr. Barthold Janszn Ingels
Tussen Vecht en Eem, jrg 1971-05