Hilversum

Beschrijving

Grootste gemeente (qua bevolking) van het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Aantal inwoners: ca 90.000 .

Het dorp Hilversum is ontstaan rond 900.
Sinds 1424 is het een zelfstandige gemeente.
Tot in de 17e eeuw was Hilversum een agrarisch (brink-)dorp.
Daarna trad forse groei op o.i.v. de industrialisatie.
Door brand werd in 1766 een groot deel van het dorp verwoest.

Hilversum telt ruim 230 rijksmonumenten, enkele provinciale monumenten en ruim 330 gemeentelijke monumenten, waarvan de meeste in de periode 2008-2010 de monumentenstatus hebben gekregen.
Bijna alle monumenten in Hilversum stammen uit de 19e en 20e eeuw.

Voor meer feiten uit het verleden ga naar: Geschiedenis

Het centrum van Hilversum ligt op ca 5m boven NAP.
Hoogste punt van Hilversum: Trompenberg: 27 + NAP (plaats Watertoren)

In 2008 heeft de gemeente een gewijzigde wijk- en buurtindeling vastgesteld.
Ga voor de wijk- en buurtindeling naar: Wijken en buurten Hilversum

Bekende gebouwen/bouwwerken:

Enkele cijfers:

Oppervlakte van de gemeente: 4.625 ha

Aantal inwoners per 1-1-2022: 91.721

JaarAantal inwoners
18113.614Toren Raadhuis Hilversum
18505.500
18706.614
18809.615
190020.254
191031.459
1960101.238
1964101.238
197099.792
198092.964
199084.608
200082.177
200583.682
2010 - 84.573
2015 - 87.461
2020 - 90.883
2021 - 91.235
2022 - 91.721

Samenstelling gemeenteraad

Partij200220062010201420182022
Hart van Hilversum3688
D66438977
VVD677665
CDA743344
GroenLinks533254
Democraten Hilversum3
PvdA596322
SP43422
Belang van Nederland1
CU (2002: /SGP)112221
Leefbaar Hilversum95211
Democratisch Liberalen1
Hilversum 11

Bronnen:
CBS
Bureau voor onderzoek en statistiek gemeente Hilversum

Korte geschiedenis van Hilversum

Hilversum is heel lang niet meer dan een boerendorp geweest.
En ook al profileert Hilversum zich thans als Media-stad, de Hilversummers gaan nog steeds "naar het dorp " als ze inkopen in het centrum gaan doen.
ca 2000 v.Chr.Begin Standvoetbekercultuur
De bewoners bouwden grafheuvels ( Westerheide en Zuiderheide)
ca 1700 v.Chr.Begin Hilversumcultuur
Introductie brons.
ca 0Grensgebied van Romeinse Rijk.
ca 250Einde Romeinse periode. Gooi eigendom van Karolingische vorsten.
968Keizer Otto geeft bestuur Naerdincklant (zoals het Gooi toen heette) aan de Abdij van Elten.
1280Graaf Floris V van Holland krijgt de erfpacht over het Gooi van het klooster.
1305Eerste vermelding van Hilversum in oorkonden.
Hilversum maakt deel uit van Laren, het oudste dorp in het Gooi.
4 maart 1424Hilversum ("Hilfershem") krijgt zelfstandige status van Jan (III) van Beieren (Jan zonder Genade), ruwaard van Holland, Zeeland en Henegouwen (1418-1425).
30 april 1725Grote brand die bijna geheel Hilversum verwoest.
60 Woningen gingen verloren.
25 juni 1766Grote brand die , opnieuw, bijna geheel Hilversum verwoest.
157 woningen gingen verloren, alsmede de Grote kerk met pastorie, rechthuis (oude raadhuis) en dorpsschool.
Brand ontstond in de vetsmelterij van slager Hartog Michielse Levie aan de Groest 110.
1860Vestiging gasfabriek
5 april 1867Oprichting Hilversumsche Stoom Spinnerij en Weverij (HSSW)
Start van de fabriek: 27 april 1868
Fabriek stond in de hoek gevormd door Turfstraat-Loosdrechtseweg-Bodemanstraat.
De fabriek met 4 verdiepingen brandde af op 4 april 1884 en werd daarna herbouwd met 2 verdiepingen.
Sluiting in 1901.
16 oktober 1868Oprichting Hilversumsche Bouwvereniging.
Start bouw Rode dorp
11 november 1871Eerste uitgave van Gooisch Nieuwsblad (later Gooi- en Eemlander) door Johannes Geradts.
20 juni 1874Opening Oosterspoorlijn (Amsterdam - Hilversum - Amersfoort) en (Amsterdam - Hilversum - Utrecht Maliebaan - Utrecht Lunetten)
1874Pieter Joseph Jans richt hotel op aan Stationsstraat (hotel Jans).(Sloop 1974)
1876Voltooiïng doortrekken Gooische Vaart naar dorp (Oude Haven)
1882In gebruikname verbouwde Rechthuis als Raadhuis op de Brink (thans Goois Museum).
Ontwerper J. Rietbergen
15 april 1882Eerste rit Gooische Tram naar Laren
1883Hondenbrug.
Voor passage van de brug werd belasting geheven, met uitzondering van honden. Vandaar de naam.
Anderen verklaren de naam met de bewering, dat de brug uit de hondenbelasting is bekostigd (voor herdershonden hoefde niet te worden betaald).
In 1930 vervangen door stenen brug van W.M. Dudok.
1887Start paardetram van Station naar 's-Graveland. Sluiting: 1923.
Route tot 1889:
Hilversum NS - Stationsstraat - Naarderstraat - Koninginneweg - 's--Gravelandseweg - Leeuwenlaan - tot Zuidereinde
Route van 1889 - 1923:
Hilversum NS - Stationsstraat - Bussummerstraat - 's--Gravelandseweg - Leeuwenlaan - Noordereinde (tot Klapbrug bij Ankeveense pad)
1889In gebruikname van de oud-katholieke Sint-Vituskerk aan het Melkpad.
Ontwerp P.A. Weeldenburg
1890Eerste telefoonaansluitingen.
5 juni 1891Start RK Ziekenverpleging (met 3 bedden) aan Langestraat 44
1892Start electriciteitsnet
1892In gebruikname van de RK St. Vituskerk.
Ontwerp P.J.H. Cuypers
15 augustus 1893Opening RK Ziekenhuis aan Koningsstraat
1893Bouw Watertoren aan de Jacobus Pennweg
1896Start gasdistributie (stadsgas).
1898Aanleg waterleiding
21 en 22 augustus 1899Kermisoproer ivm besluit Gemeenteraad de kermis te verbieden.
Het oproer kostte 1 mensenleven en er vielen 13 gewonden.
1899Eigen electriciteitsnet. Centrale aan de Jonkerweg 13.
6 april 1901Bezoek Paul Kruger, president van Zuid-Afrika, aan Hilversum.
In 1903 opnieuw aantal maanden in Hilversum.
Woonde toen aan Hoge Naarderweg 46, "Krugerhuis".
10 september 1903Opening Hilversumse HBS
5 mei 1905Vestiging Sociļæ½teit de Unie in voormalige woning van Jacob van Lennep, 's-Gravelandseweg 57,
na verbouw van het pand door J.W. Hanrath
27 maart 1912In gebruikname Nieuwe kerk aan de Larenseweg hoek Eemnesserweg.
Gesloopt in 1982.
27 februari 1918Oprichting NSF (Nederlandsche Seintoestellen Fabriek)
30 juli 1918Opening Diakonessenhuis aan Neuweg
1921de Kei geplaats op de 's-Gravelandseweg
4 maart 1924Viering 500jaar zelfstandig Hilversum
Bezoek van koningin Wilhelmina en prinses Juliana.
1926Oprichting Hilversumse Draadlooze Omroep (voorloper van de AVRO). Studio aan de Oude Enghweg 4.
12 juni 1928In gebruikname Zonnestraal.
Ontwerp J. Duiker
1928Olympische Spelen in Amsterdam.
In het Sportpark te Hilversum: dressuurwedstrijden (9-10-11 augustus)
Op de Bussummer Heide de Steeple Chase (10 augustus)
De Cross country op Bussummer Heide - Westerheide - Zuiderheide - de Vuursche. (10 augustus)
1929Opening nieuwe Diakonessenhuis Neuweg
1930Inrichting Costerustuin, Zonnelaan 4-z.
1931In gebruikname nieuwe Raadhuis.
Ontwerp W.M. Dudok.
1931Opheffen tollen op 's-Gravelandseweg en Soestdijkerstraatweg.
1932Opening VARA-studio aan de Heuvellaan
1936Opening AVRO-studio 1 aan de 's-Gravelandseweg
1937In gebruikname Hilversums kanaal
1938Inwijding KRO-studio aan de Emmastraat
19 augustus 1939Vliegveld Hilversum gereed.
Vlak voor geplande officële opening (30-9-1939) is het gevorderd door het Ministerie van Defensie (mobilisatie)
1940Opening AVRO-studio 2 aan de 's-Gravelandseweg
1940Opening NCRV-studio aan de Schuttersweg
1940-45Nederland (Hilversum) in de oorlog (externe link)
1946Electrificatie van de spoorlijn.
Met unieke gebogen portalen (traject Hilversum-Utrecht)
7 januari 1965Opening Diakonessenhuis aan van Riebeeckweg
1966Start bouw wijk Kerkelanden
15 mei 1968Start fluoridering drinkwater. Fluor-vrij drinkwater alleen nog op 2 plekken in de gemeente verkrijgbaar (pomp bij WMN-pompstation aan de Larenseweg en aan de Rembrandtlaan achter het RKZ.
17 november1970Drinkwater weer zonder fluor.
3 december 1971Brand kerk en toren Grote Kerk (na herstel op 1-12-1977 weer in gebruik genomen)
1973Opening winkelcentrum Hilvertshof
1973Start bouw wijk Hilversumse Meent
6 april 1974Overlijden W.M. Dudok.
Hij wordt begraven op de door hem zelf ontworpen Noorderbegraafplaats
1974Sloop Hotel Jans aan Statonsplein.
23 april 1985Fabritiusschool afgebrand (herbouw nog in 1985)
1990Sloop NS-station
17 juni 1990Brand verwoest A. Roland Holst College (herbouw in 1993)
1991In gebruikname ziekenhuis Hilversum, van Riebeeckweg.
Sluiting Zonnestraal en RK Ziekenhuis.
1992Opening nieuwe NS-stationsgebouw (combinatie met kantoor belastingdienst).
Architect J.A. van Belkum
1998Opening winkelcentrum Gooische Brink
6 mei 2002Pim Fortuyn vermoord door Volkert van der G. op het Mediapark.
5 september 2003Brand verwoest Sporthal Kerkelanden.
Veroorzaakt door werkzaamheden aan het dak.
(Ontwerp van W.M. Dudok)
14 december 2003Opening Gooiboog: treinverbinding Almere - Naarden-Bussum - Hilversum - Utrecht.
31 maart 20041e raadgevende correctieve referendum (over Parkeerverordening).
Resultaat: opkomst 27,3%: te gering om effect te sorteren!
Van de stemmers was 75,3% tegen het gemeentelijke parkeerbeleid.
15 augustus 2005Paviljoen Nieuw Anna's Hoeve afgebrand.
1 decmber 2005Koningin Beatrix opent Nederlands Instituut voor Beeld en geluid.
23 decmber 2005Sluiting Campina aan de Larenseweg.
1 januari 2006Fusie Ziekenhuis Hilversum en Ziekenhuis Gooi-Noord (op 14 oktober 2006: Tergooiziekenhuizen
1 juni 2006Sluiting van de Tagrijn.
2 juni 2006Start aanleg tunnel onder station en sporen (wethouder Erik Boog en NS-regiodirecteur Herman Gelissen.
3 november 2007Openstelling tunnel onder station en sluiting grote spoorbomen.
1 januari 2009Kleine grenscorrectie met gemeente Wijdemeren. Rading 1 (locatie gemeentehuis Wijdemeren) gaat naar Wijdemeren. Oostelijke deel Sportpark Berestein komt naar gemeente Hilversum.