Naarden

Vestingstad, gemeente Gooise Meren

Het oorspronkelijke Naarden, dat al vóór 900 bestond en rond 1300 stadsrechten kreeg, is in 1350 verwoest door een bende Hoeken tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De stad is, met toestemming van graaf Willem V van Beieren (1330 - 1389) , herbouwd op de huidige lokatie.
Herbouw op de oude plek was vanwege de oprukkende Zuiderzee niet gewenst. Naarden werd herbouwd op een iets hoger gelegen uitloper van de Utrechtse heuvelrug. Het kreeg een functie ter bescherming van Holland.

Het 650-jarig bestaan daarvan is in 2000 gevierd.

In 1572 werd Naarden door de Spanjaarden ingenomen en werden de muren van de vesting gesloopt.
De burgerij werd uitgemoord door de Spaanse troepen in wat nu het Spaanse Huis heet..
In 1576 trokken de Spanjaarden, na een aantal nederlagen, zich terug uit het gebied.

Herbouw van de vestingwerken vanaf 1582, gefinancierd door Amsterdam.
Na de vrede van Münster in 1648 is er nog nauwelijks onderhoud aan de vesting gepleegd.

De Fransen hebben in 1672 de vesting versterkt, een buitengracht aangelegd en alle huizen in het schootsveld platgebrand.
De stad had zich overgegeven aan de Fransen, zonder dat er een schot werd gelost (20 juni 1672).
Na twee mislukte pogingen de stad te bevrijden (in september en oktober 1672) lukte het Willem III op 12 september 1673 de Fransen tot overgave te dwingen.

In het midden van de vesting ligt de Grote of Sint Vituskerk, die dateert uit omstreeks 1500.

In de Comeniuskapel ligt de Tsjechische geleerde Comenius begraven (1670).

Het grootste deel van de bebouwing van de stad ligt nu buiten de Vesting.

Vesting Naarden

De Vesting heeft een binnen- en buitengracht en 6 bastions.

De huidige vesting is in de loop van enkele eeuwen tot stand gekomen vanaf 1673, na de bevrijding van Naarden van de Fransen.

Restauratie van de vestingwerken in de periode 1964 - 1986.

De vesting bestaat uit 6 bastions en 6 ravelijnen.
Bastions: (van noord, met de klok mee)

Ten noorden van de vesting: Fort Ronduit
De hoofdgracht omringt de vesting.
De ravelijnen liggen in de hoofdgracht.

Om de hoofdgracht bevindt zich een smalle strook grond: de enveloppe, met daarop de Korte en Lange Bedekteweg
Om de enveloppe tenslotte ligt de buitengracht.

Toegang tot de vesting vanuit

  • het noordwesten (Amsterdam)
    • over de Amsterdamse Straatweg, tussen de bastions Oud-Molen en Nieuw-Molen, over de Groene brug
  • het zuidwesten (Naarden ZW en Bussum)
  • het zuidoosten (Bussum - Amersfoort)