Landgoed Gooilust

Zuidereinde 49, 's-Graveland (gemeente Wijdemeren)

Meest zuidelijke nog bestaande buitenplaats, aan achterzijde (oostkant) grenzend aan de Corverslaan en het Corversbosch in Hilversum.

Eigendom: Vereniging Natuurmonumenten
De buitenplaats is gebouwd in de periode 1778-1786, door Gerrit Corver Hooft.
Parkaanleg door Zocher jr. in het begin van de 19e eeuw.

Omvang ca 97 ha. In 1934 via een nalatenschap verworven door Vereniging Natuurmonumenten
Erflater: Louise Six, echtgenote van Frans Ernst Blaauw (1860-1935).
De heer Blaauw heeft vele soorten bomen verzameld en deze op het landgoed geplant:
Het Bos van Blaauw
Er zijn meer dan 100 soorten bomen.
Ton Coops schreef er een boek over: ISBN: 90-5897-109-0
Verbouwing landhuis in 1947-1948 door architect F.A. Eschauzier.

Gnoestallen uit 1886 en gnoeweide van 3 ha. Afscheiding tussen gazon en lager gelegen gnoeweide dmv een gemetselde muur ("Aha") De op een na dikste eik (omtrek 6 meter) van Noord-Holland en
de dikste beuk (omtrek 5 meter) van de provincie.
Deze bomen zijn ruim 400 jaar oud.

Geschiedenis

Bij de verdeling van de 27 kavels van het te ontginnen 's-Graveland werd kavel 21 gegund aan Andries Bicker, en werden kavel 22 en 23 toebedeeld aan Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede.
Het huidige landgoed Gooilust bestaat sinds 1786 uit de kavels 21, 22 en 23, na aankoop van de kavels 21 en 23 door Gerrit Corver Hooft, destijds eigenaar van kavel 22.
Het oorspronkelijke Gooilust was gesitueerd op kavel 22.

Kavel 21

Kavel 21 was toebedeeld aan Andries Bicker, die ook eigenaar was van kavel 20 en 8 t/m 10 (nu 's-Gravelandse polder en landgoed Spanderswoud.
Op kavel 20 is later Trompenburgh gebouwd. Tot 1771 was kavel 21 onderdeel van Trompenburgh. Toen aangekocht door Gerrit Corver Hooft. 1771 aankoop door Verbrugge

Kavel 22

Hooft verkocht zijn deel aan Godert van Reede.
Tussen 1634 en 1643 verkocht hij het mogelijk aan Jacob Bicker (1588 - 1647), broer van Andries Bicker. Ongeveer 1/4 deel in het oosten van de kavel werd eigendom van Andries Hellerius (eigenaar kavel 23).
In 1676 is Cornelis Graafland (1649-1720) eigenaar.
Tussen 1698 en 1706 is dat Hendrik van Baerle. Het oostelijk 14 deel koopt hij in 1704 van Jan Hagen, die ook eigenaar was van kavel 23.
1706 verkoop aan Mattheus de Vicq in 1706. Hij overleed in 1707
1707 weduwe Wilhelmina Backer hertrouwt in 1711 met Gerardus van Midlum, dominee in 's-Graveland
1726 verkoop aan Jacob van Strijen Quirijnsz. (1706-1743)
1741 verkoop van de kavel met de hofstede Rondombedrogen aan Coenraad Willem Lintelo
1752 verkoop aan Daniel Deutz (1714 - 1775). Hij verandert de naam van de hofstede in "Gooilust.
1762 verkoop aan Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff (1717 - 1777). In 1772 krijgt hij 120 morgen an de Gooise heide in erfpacht.
1777 verkoop aan Gerrit Corver Hooft door de weduwe Maria Hooft. Hij laat een landhuis bouwen op de grens van kavel 21 en 22, tussen 1778 en 1786

Kavel 23

Godert van Reede kocht het aandeel van Hooft.
Tussen 1634 en 1643 verkocht hij het aan Willem Veenman.
Deze verkoopt de grond in 1646 aan Andries Hellerius ( , apotheker in Amsterdam.
Zijn weduwe Wilhelmina Elisabeth Hellerius haar bezit aan Abraham Dorssen ( - 1701) in 1699.
1701 Aletta van Hagen -Dorssen erft de kavel. Zij verkoopt in 1704 het oostelijke deel van kavel 22 aan Hendrik van Baerle, eigenaar van het westelijke 3/4 deel.
Ze huwt met Johan Hage op 3 maart 1697 in Loenen Jan Hagen ( - 1746) koopt in 1709 het achter kavel 23 gelegen Trompenveld van Jaco van Dorssen. 1746 Neeltje Hagen 1754 Verkoop aan Hendrik Momma. Sindsdien heeft het landgoed de naam Bousigt.
1760 verkoop westelijke deel met huis en blekerijen verkocht aan Harmanus Rijmering en erf in erfpacht.
1762 verkoop aan Matthijs Straalman 1771 verkoop aan Dirk van der Meulen. In 1772 overname van deel erfpacht Gooise heide van zijn buurman weduwe Cornelia van der Meulen - Wetsein 1786 Aankoop door Gerrit Corver Hooft

Gooilust (kavels 21, 22 en 23)

Eigenaar Gerrit Corver Hooft. 1807 Margaretha Straalman
1816 mr Jan Corver Hooft, gehuwd met Ursulina Philippina barones van Tuyll van Serooskerken (1780 - 1837)
1855 Reinoud Corver Hooft
1889 Margaretha Cornelia Johanna Hernrietta Corver Hooft (1817-1895)
1895 Louise Digna Catharina Six, legaat.. in 1895 verhuist zij samen met haar echtgenoot van Westerveld naar Gooilust
1934 Vereniging Natuurmonumenten. Frans Blauw mocht tot zijn dood (1936) op Gooilust blijven wonen.

Bronnen:
"'s-Graveland en zijn buitenplaatsen", U.M. Mehrtens, Rijksdienst voor de monumentenzorg, 1985
"Gooilust te 's-Graveland", U.M. Mehrtens, Rijksdienst voor de monumentenzorg, 1986
"Het Bos van Blaauw", Ton Coops, ISBN 90-5897-109-0