Ankeveense Plassen

Gemeente Wijdemeren, (Ankeveen) en Weesp
Eigendom van Natuurmonumenten
Oppervlakte: ca 628 ha.
Direct ten westen van Ankeveen, ten oosten van de Spiegelplas, ten noorden van de Horstermeer en ten zuiden van de Loodijk (provinciale weg N236) en Naardermeer.
Een natuurpassage onder de provinciale weg N236 verbindt de Ankeveense Plassen met het Naardermeer (realisatie in 2013)

Laagveen. Plassen zijn ontstaan door turfwinning.

De Ankeveense Plassen zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische hoofdstructuur).

Plassen zelf zijn niet toegankelijk, maar wel goed te overzien via 2 paden dwars door het gebied:

  • Dammerkade (verlengde van de Stichtse Kade), voetpad en
  • Bergse Pad, fietspad

Als er ijs ligt kan er geschaatst worden vanaf de Loodijk bij de molen en vanaf het Bergse Pad.