Muiden en Muiderberg

Gemeente Gooise Meren.

Tot 1 januari 2016 zelfstandige gemeente Muiden, met als kernen Muiden, Muiderberg en Hakkelaarsbrug.

Per 1-1-2016 is het Muidense deel van de Bloemendalerpolder toegevoegd aan de gemeente Weesp.

De vestingstad Muiden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam:
Van west naar oost zijn nog prominent aanwezig:

Muiderberg ligt ten het oosten van de Muiden, eveneens aan het IJmeer, en tegen de A6 naar Almere
Forensengemeente.

Muiderslot
Middeleeuws kasteel, gebouwd op de resten van ander kasteel, halverwege de 14e eeuw.
Het slot is bekend van de Muiderkring, een groep van vrienden van P.C. Hooft, die op het Muiderslot voorlazen uit eigen werk en musiceerden.
Deelnemers waren Constantijn Huygens, Tesselschade Roemers Visscher, Caspar van Baerle, Jan Vos, Joost van den Vondel e.a.
P.C. Hooft woonde vanaf 1609 als Drost op het kasteel. Thans rijksmuseum

Enkele feiten uit de geschiedenis van Muiden
777In een document over heffing wegens visserij ter plaatse wordt Amuthon (monding van de A) genoemd. Niet zeker is of hier toen reeds een nederzetting was.
21-4-953Muiden ("Villa Amuda") voor het eerst in een officieel stuk genoemd/
In een oorkonde van die datum schonk Otto I, koning van het Oost-Frankische Rijk, Amuda aan de St-Maartenskerk in Utrecht.
2-6-1112Muiden verkrijgt stadsrechten van de Duitse keizer Hendrik V.
1156Muiden onder het gezag van Egbert van Amstel.
Ca 1160start bouw toren van de Grote of Sint-Nicolaaskerk. (Toren was mogelijk aanvankelijk een waterpoort)
1281Na de door de van Amstels verloren strijd tegen de graaf van Holland, Floris V, kreeg Nicolaas van Cats het namens graaf Floris V voor het zeggen.
Muiden valt nu onder het graafschap Holland, zij het formeel nog onder de bisschop van Utrecht.
1296Floris V vermoord te Muiderberg
Ca 1370Start bouw van het Muiderslot
Ca 1425Afbraak van de Romaanse Sint Nicolaaskerk en bouw huidige kerk (gotische pseudo-basiliek)
1640-1641Aanleg Muidertrekvaart en Naardertrekvaart
1673Aanleg van de Grote Zeesluis
1702Bouw kruitmolen "De Krijgsman", begin van de Kruitfabriek
1840 - 1878Bouw van de vestingwerken in 2 fasen:
1840-1860: bastionbeer, ravelijnen bij Keetpoortsluis en Weesperpoortsluis, Westbatterij
1870-1878: verbreding grachten en schansen, bomvrije onderkomens, 8 forten w.o muizenfort en de kazerne
1871Aanleg zeepier
1887Bouw fort Pampus
1825Bouw Heilige Nicolaaskerk
1953Viering 1000-jarig bestaan
2003De stad Muiden viert het 1050 jarig bestaan.
2004Sluiting kruitfabriek
1-1-2016Opheffing Gemeente Muiden. Nu onderdeel van gemeente Gooise Meren, waarvan ook Bussum en Naarden deel uit maken.
27-8-2016Ingebruikname Zandhazenbrug (spoorbrug over A1)
Aantal inwoners gemeente Muiden
JaarAantal
18992.255
19956.812
19966.804
19976.854
19986.876
19996.848
20006.808
20016.770
20026.726
20036.647
20046.656
20056.675
20066.645
20076.657
20086.608
20096.576
20106.500
20116.499
20126.465
20136.393
20146.287
20156.249

Laatste aangepassing: 3 januari 2023