Hilversumse Meent

Woonwijk in de gemeente Hilversum

Ligging:
Op ca 5 km ten noordwesten van de bebouwde kom van Hilversum, direct ten westen van de Bussumse wijk Het Spiegel en ten (zuid)oosten van het Naardermeer en ten oosten van de daaraan grenzende Hilversumse Bovenmeent.

De Bussumse Meent (nu Cruysbergen en Gijzenveen) ligt tussen de wijk en Bussum.

Straatnamen
Alle straten hebben het achtervoegsel -meent. In de zuidlob van de wijk zijn deze uitgevoerd als woonerf, in de noordlob niet.
Doorgaand verkeer van 's-Graveland naar Bussum rijdt buiten de wijk om via de Hilversumse Meentweg.
Hoofdwegen binnen de wijk zijn de Zuidermeent en de Noordermeent.

Beschrijving
De wijk is gebouwd op ca 110 hectare voormalige meentgronden (gemeenschappelijke weide) van Hilversum in de periode 1974-1978.
De grond is aangekocht van de Erfgooiersvereniging Stad en Lande van Gooiland.
In 1999 is het centrumgebied ingrijpend veranderd.
In combinatie met een renovatie van het winkelcentrum, zijn aan Zuidermeent een aantal woningen gerealiseerd.

2006-2008: bouw nieuw scholencomplex en afbraak oude scholen. Op de plaats van de oude scholen zijn appartementen en eengezinswoningen gebouwd.
In 2011 is de flat aan de Noordermeent gesloopt. Nieuwbouw opgeleverd in 2013.

Rond vrijwel de gehele wijk ligt een groengordel met singel.
Deze voorziening was noodzakelijk om de wijk aan het zicht te onttrekken (vanuit de polder - Hilversumse Bovenmeent)

Centraal in de wijk zijn alle voorzieningen ondergebracht:

De wijk had 22 jaar lang een eigen vrijwillige Brandweer met garage aan de Mierenmeent 122.
Opheffing in 2004 wegens gebrek aan voldoende vrijwilligers.

Werf is nu lokatie van De Meentwerf, een creatieve broedplaats in de Hilversumse Meent.
Officiële opening 2 maart 2019.

Bereikbaarheid
Met openbaar vervoer elk uur bereikbaar vanuit Bussum en vanuit Hilversum met lijn 105 van Transdev (voorheen ConneXXion.).

Omgeving
Tussen de wijk en Hilversum zelf ligt het Spanderswoud, een bosgebied van ca 200 ha.
Het Goois natuurreservaat heeft vanuit het Spanderswoud een natuurbrug gebouwd over de Naarderweg en de spoorbaan tussen Bussum en Hilversum om natuurgebieden met elkaar te verbinden (Spanderswoud ten westen en Bussummerheide ten oosten)
Grenzend aan het Spanderswoud en vlakbij de Meent bevinden zich de terreinen:
Bantam (22 ha) en Schaep en Burgh (25 ha), eigendom van Natuurmonumenten.
Aangrenzend hieraan het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in 's Graveland

Cijfers

Oppervlakte: ca 110 ha, waarvan ca 6 ha water
Aantal woningen: 1.827, waarvan 42% huurwoningen en 58% koop
Aantal inwoners: 4.135 (1 januari 2023)
Leeftijdsopbouw: 16% - 0 tot 15 jaar
9% - 15 tot 25 jaar
16% - 25 tot 45 jaar
25% - 45 tot 65 jaar
34% - 65 jaar en ouder
bron: gemeente Hilversum

Gezondheidszorg

Kunstenaars

Scholen e.d.

Wijkcentrum

Winkels
In 1999 geheel vernieuwd/gemoderniseerd