Naarden

Vestingstad, gemeente Gooise Meren

Het oorspronkelijke Naarden, dat al voor 900 bestond en rond 1300 stadsrechten kreeg, is in 1350 verwoest door een bende Hoeken tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De stad is herbouwd op de huidige lokatie, destijds met toestemming van graaf Willem van Beieren.
Herbouw op de oude plek was vanwege de oprukkende Zuiderzee niet gewenst. Naarden werd herbouwd op een iets hoger gelegen uitloper van de Utrechtse heuvelrug. Het 650-jarig bestaan daarvan is in 2000 gevierd.
In 1572 werd de burgerij uitgemoord door de Spaanse troepen.
Honderd jaar later gaf de stad zich over aan de Fransen, zonder dat er een shot werd gelost (20 juni 1672.
Na twee mislukte pogingen de stad te bevrijden (in september en oktober 1672) lukte het Willem III op 12 september de Fransen tot overgave te dwingen.

De Vesting heeft een binnen- en buitengracht en 6 bastions.
In het midden van de vesting ligt de Grote of Sint Vituskerk, die dateert uit omstreeks 1500.

In de Comeniuskapel ligt de Tsjechische geleerde Comenius begraven (1670).

Het grootste deel van de bebouwing van de stad ligt buiten de Vesting.

Vesting Naarden

1350 Herbouw van Naarden, nadat het oude Naarden door een bende Hoeken is verwoest.
Het nieuwe Naarden werd gebouwd op een smalle strook zand en klei in het moerassige gebied tussen Naardermeer en Zuiderzee.
Het kreeg een functie ter bescherming van Holland.

1380-1440 Bouw van de Grote of Sint Vitus kerk in Gotische stijl.
Pas in 1581 kreeg de kerk zijn huidige vorm.

In 1572 werd Naarden door de Spanjaarden ingenomen en werden de muren van de vesting gesloopt.
In 1576 trokken de Spanjaarden, na een aantal nederlagen, zich terug uit het gebied.
Herbouw van de vestingwerken vanaf 1582, gefinancierd door Amsterdam.
Na de vrede van Münster in 1648 is er nog nauwelijks onderhoud aan de vesting gepleegd.
De Fransen hebben in 1672 de vesting versterkt, een buitengracht aangelegd en alle huizen in het schootsveld platgebrand.

De huidige vesting is in de loop van enkele eeuwen tot stand gekomen vanaf 1673, na de bevrijding van Naarden van de Fransen.

Restauratie van de vestingwerken in de periode 1964 - 1986.

De vesting bestaat uit 6 bastions en 6 ravelijnen.
Bastions: (van noord, met de klok mee)

Ten noorden van de vesting: Fort Ronduit
De hoofdgracht omringt de vesting.
De ravelijnen liggen in de hoofdgracht.

Om de hoofdgracht bevindt zich een smalle strook grond: de enveloppe, met daarop de Korte en Lange Bedekteweg
Om de enveloppe tenslotte ligt de buitengracht.

Toegang tot de vesting vanuit

  • het noordwesten (Amsterdam)
    • over de Amsterdamse Straatweg, tussen de bastions Oud-Molen en Nieuw-Molen, over de Groene brug
  • het zuidwesten (Naarden ZW en Bussum)
  • het zuidoosten (Bussum - Amersfoort)