Anna's Hoeve

Natuurgebied in het oosten van de gemeente Hilversum, ten westen van het Laarder Wasmeer.
45 ha groot.
Voor het grootste deel eigendom van het Goois Natuurreservaat (sinds 1993).
Vernoemd naar de ter plaatse aanwezige boerderij (van Anna Vrolik - van Swinden).

Voorheen heidevelden, die werden gebruikt als vloeivelden voor rioolwater en afvalwater van de industrie.
Aangelegd tussen 1933 en 1941 als werkverschaffingsproject, naar een ontwerp van W.M. Dudok, destijds gemeentearchitect van Hilversum.
Parkbos omvat vijvers, woonhuis en paviljoen.
Het ten ten behoeve van de aanleg van de vijvers uitgegraven zand werd gebruikt voor een de "berg" op de grens met het Laarder Wasmeer.

Aan het einde van WO II was er van het bos nagenoeg niets meer over door houtkap door de Hilversummers ten behoeve van de verwarming van hun huizen in de oorlog.

De Hoeve zelf is herbouwd na een brand en fungeerde als restaurant.
In augustus 2005 is de Nieuwe Anna's Hoeve door brand volledig in de as gelegd.

Aan de noordkant van het natuurgebied is een nieuwbouwwijk gerealiseerd met de naam Anna's Hoeve.

In 2023 aanleg van een drijvend vlonderpad in de bergvijver.

Links

Anna's Hoeve

W.M. Dudok

Informatie
per gemeente

Gooi en Vechtstreek

Zoeken op

Anna's Hoeve

Ligging: in de gemeenten Hilversum en Laren
Natuurgebied in het oosten van de gemeente Hilversum.
45 ha groot.
Voor het grootste deel eigendom van het Goois Natuurreservaat (sinds1993).
Vernoemd naar de ter plaatse aanwezige boerderij (van Anna Vrolik - van Swinden).
Aangelegd tussen 1933 en 1941 als werkverschaffingsproject, naar een ontwerp van W.M. Dudok, destijds gemeentearchitect van Hilversum.
Parkbos omvat vijvers, woonhuis en paviljoen.
Het ten ten behoeve van de aanleg van de vijvers uitgegraven zand werd gebruikt voor een de "berg" op de grens met het Laarder Wasmeer.

Aan het einde van WO II was er van het bos nagenoeg niets meer over door houtkap door de Hilversummers ten behoeve van de verwarming van hun huizen in de oorlog.

De Hoeve zelf is herbouwd na een brand en fungeerde als restaurant.
In augustus 2005 is de Nieuwe Anna's Hoeve door brand volledig in de as gelegd.

Voorheen heidevelden, die werden gebruikt als vloeivelden voor rioolwater en afvalwater van de industrie.

In de plannen van de gemeente Hilversum met de nabij gelegen rioolwaterzuivering, sportvelden en verontreinigde Laarder Wasmeer blijft het park bestaan. (zie: links)

Minckelersstraat