Voormalige AVRO-studio's aan de 's-Gravelandseweg 50-52, en Hoge Naarderweg 1, Hilversum

Archtecten: B. Merkelbach en Ch.F. Karsten.
A. Bodon was chef de bureau en had belangrijk aandeel in detaillering en inrichting. hij ontwierp o.a. de orkeststoel. 1934-1936.
Opening: 5 juli 1936.
Voordien werd vanaf 1927 een villa aan de Witten Hullweg (gesloopt voor de bouw van het raadhuis) en vanaf 1928 de villa Sole-Mio aan de Oude Enghweg 4 gehuurd voor gebruik als studio.

In de periode 1937-1940 uitbreiding met kantoorvleugel (Hoge Naarderweg)

Aan de andere zijde van het Melkpad werd kort daarna een tweede complex gebouwd onder dezelfde architecten.
Gereed: juli 1940.
Naar de vorm kreeg het de bijnaam: vioolkist
De 2 studio's werden verbonden door een tunnel onder Melkpad.

Van 1958 tot 2000 gebruikte de AVRO de aan de overzijde van de 's-Gravelandseweg liggende villa Kruisvoorde als kantoor.

Uitbreiding aan de noordzijde van het complex in 1972: "TV-flat".

Complex door AVRO verlaten in 2000 na gereedkomen AKN-gebouw.
Het concertorgel en het kerkorgel, beidein de jaren '30 vervaardigd in Engeland, gingen in opslag.
In 2012 is besloten het concertorgel te plaatsen in het Muziekcentrum van de Omroep (de voormalige VARA-studio's aan de Heuvellaan).

Complex wordt nu gebruikt door Veronica.

Rijksmonument

Het beeld van de Zaaier van Pieter Starreveld dateert van 1951.
Meer foto's van "De Zaaier".
In de tuin van het complex verder nog te vinden de kunstwerken: "Communicatie" en "Belofte"