Tafelbergheide

Oude Naarderweg, Huizen

Goois Natuurreservaat.
Vormt een geheel met de Blaricummerheide.
Ca 70 ha groot.
Ligt tussen de bebouwde Crailoseweg (in het westen), Oude Naarderweg (in het zuiden, grens met Blaricummerheide,Laarderweg (in het oosten) en Huizereng (in het noorden).
Gevormd tijdens ijstijd.
Veel keileem, zand en grind is in het verleden afgegraven.
Tafelberg, hoogste punt van het Gooi: 36,4m.

Restaurant Hoeve de Tafelberg, Oude Naarderweg.