Naardermeer - Aalscholverkolonie

Gemeentes Gooise Meren en Weesp

Eigendom Natuurmonumenten

In het westelijke deel van het Naardermeer, net ten noorden van de spoorlijn Weesp - Naarden-Bussum is eind jaren '60 van de vorige eeuw een aalscholverkolonie ontstaan.
Voordien werden nesten van aalscholvers geruimd, omdat men bang was dat de kolonies lepelaars en purperreigers door de aalscholvers zouden worden verdreven.
Aalscholvers werden bovendien beschouwd als concurrenten van de vissers en ook om die reden bestreden.
Lange tijd was er alleen een kolonie in Lekkerkerk.
Inmiddels zijn er meerdere kolonies, waaronder een grote in het Naardermeer.

De voedselrijke wateren rond de kolonie zijn in 1986 afgedamd om de waterkwaliteit van de rest van het Naardermeer te verbeteren.

In voorjaar en zomer te bezichtigen, vanuit schuilhut, tijdens vaarexcursie van Natuurmonumenten.