Graversbrug


Ook wel: Graafjesbrug

Moleneind, Kortenhoef (Gemeente Wijdemeren)
Brug over de Bruggevaart. Brug uit 1883, vervaardigd door ijzerhandel D.A. Schretten & Co.

Brug identiek aan Kattenbrug in Ankeveen en Kooibrug in Ankeveen

Provinciaal Monument

Alle Provinciale Monumenten.