Fort Uitermeer

Uitermeer 1, Weesp

Gelegen tussen de Vecht, de 's-Gravelandsevaart en de provinciale weg Bussum - Amsterdam (Loodijk).

Torenfort ter bescherming van toegangsroutes naar Amsterdam:
- uitmonding 's-Gravelandsevaart in de Vecht
- spoorlijn Amsterdam - Hilversum

Eerste fortificatie rond sluis uit 1673.
Huidige fort bestaat uit:


Onderdeel van de Stelling van Amsterdam / Hollandse Waterlinie.

Fort is op 22 april 2008 in erfpacht gegeven aan de Stichting Uiteraard Uitermeer

Rijksmonument

Andere torenforten in de regio: