Corversbos

Gemeente Hilversum.
Eigenaar: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Oppervlakte: 95 ha
Ligt ten westen van Hilversum (Geert van Mesdagweg) (via tuuneltje onder deze weg bereikbaar vanuit de buurt Boomberg),
ten zuiden van de 's-Gravelandseweg,
ten oosten van de Corverslaan (grens tussen de gemeentes Wijdemeren en Hilversum),
en ten noorden van de Beresteinseweg (langs de Gooise vaart).

Meeste huidige bomen zijn geplant na de tweede wereldoorlog (het vroegere Corversbos is in WOII gekapt voor brandhout).
Gemengd bos.
In het bos een Bijenschans en een voormalig tolhuis, aan De Weg naar Gooilust.

In 1777 kreeg Gerrit Corver Hooft de Gooise heide (het huidige Corversbos) in erfpacht, bij de aankoop van Gooilust, een van de 's-Gravelandse buitenplaatsen.
Gerrit Corver Hooft was de laatste baljuw van Gooiland en kastelein van Muiden.
Hij plantte bos aan en gebruikte een deel van de grond als bouwland.

Het gebied kwam in 1843 in eigendom van de familie en heet sindsdien Corversbos, naar Gerrit Corver Hooft.
De laatste Corver Hooft, Margaretha, stierf in 1895.
Het bos kwam toen in handen van haar nicht Louise Six, gehuwd met Frans E. Blaauw.
Frans Blaauw legde aan de noordelijke rand van het bos (bij de 's-Gravelandseweg) een villapark aan (Diergaardepark).
Bij haar dood in 1934 liet Louise het Corversbos na aan Natuurmonumenten.